Finans ile Muhasebenin Farkı
Finans ile Muhasebenin Farkı

Finans ile Muhasebenin Farkı

Finansal Karar Almanın Yöneticiler İçin Önemi

Liseden mezun oldunuz, meslek olarak muhasebe ya da finansı seçmek istiyor olabilirsiniz. Ya da kariyerinizi muhasebe ve finans alanında devam ettirmek de istiyor olabilirsiniz. İki alan birbirinden tamamen ayrı değildir ama bilmeye değer önemli farklılıkları vardır.
 
 
Muhasebe, bir mali yılın sonunda şirketin finansal durumunu ve kârlılığını tespit etmek için ticari olayların ve işlemlerin kaydını sistematik olarak tutma sanatıdır. Muhasebe, Finans ile tam olarak aynı değildir. Teknik olarak, finansman, kaynak tahsisi ve yönetimi ile ilgili ekonominin bir parçasıdır.
 
Muhasebe, rasyonel karar almak amacındaki kullanıcılara şirketin finansal bilgilerini sağlamayı amaçlarken finans, para, yatırım, kredi, bankacılık ve pazarlarla ilgili konulara odaklanır. Pek çok kişi muhasebe ve finansın bir ve aynı şey olduğunu düşünüyor olabilir ancak bunlar iki farklı disiplindir.
 
Bu yazıda muhasebe ve finans kavramlarını ve aralarındaki farkı açıklayacağız.
 

Muhasebe Nedir?

 
Muhasebe, finansal bilgilerin tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, yorumlanması ve analiz edilmesinin eksiksiz bir işlemidir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları bazında finansal tabloların doğru bir şekilde izlenmesi için işlemleri sistematik olarak kaydetme sanatıdır. Bir işletmenin dönem sonunda oluşturulan finansal tabloları yardımı ile mali yılın sonunda iç denetim ve vergi denetimi yapılır.
 
Bu finansal tablo denetimden sonra işletmenin performansını ve mali durumunu belirli bir süre boyunca finansal bilgi kullanıcılarına gösterir. Finansal tablo kullanıcıları alacaklılar, borçlular, borç verenler, tedarikçiler, yatırımcılar, hissedarlar, çalışanlar vb. gibi tüm paydaşları içerir.
 

Finans Nedir?

 
Finans, fonların etkin bir şekilde edinilmesi ve tahsis edilmesi (yani harcama veya yatırım) gibi işlemlerin yönetimiyle ilgilenir. Finans daha geniş bir terimdir. Para ve sermaye piyasası ile ilgili çalışmaların yanı sıra fonların işletmelere göre düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgilenir. Finansmanın en önemli özelliği paranın zaman değeridir. Finans, bir firmanın risk faktörünü azaltan optimum bir yatırım planı seçmek için herhangi bir bütçenin analiz edilmesine yardımcı olur.
 
Muhasebe ve Finans Arasındaki Temel Farklılıklar
Muhasebe işletmenin ticari işlemlerinin tutulması için sistematik bir kayıt sürecidir, finans ise fonların en iyi şekilde yönetilmesidir.
Muhasebe, finansın bir alt kümesidir.
Muhasebe bilgileri, işletmenin finansal durumunu anlama konusunda finansal tablo kullanıcıları için faydalı olurken finans, işletmenin gelecekteki performansını tahmin etmede kullanılır.
Muhasebe, Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akışı Tablosu vb. araçları kullanır. Diğer taraftan, Finansal Kaldıraç, Sermaye Bütçelemesi, Oran Analizi, Risk Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi vb. finansal araçlardır.
Dört ana muhasebe dalı varken, yalnızca üç finans dalı vardır.
Muhasebe ve Finans Arasındaki Bağlılık
Muhasebe ve Finans, iktisadın bir parçasıdır. Her ikisi de birbirine bağlıdır çünkü muhasebe finansmanın bir parçasıdır ve finansman muhasebeye bağlıdır. Mali analiz, muhasebe tarafından sunulan mali tablo yardımıyla yapılır. Başka bir deyişle, iki alan birbirleriyle çok yakından bağlantılıdır. Şöyle bir şey dersek sanırım yanlış olmayacaktır. Muhasebenin sonu, finansmanın başlangıcıdır.
 

Sonuç

 
Her iş alanında, muhasebe ve finans olmadan işletmelerin uzun süre yaşayamayacakları ortadadır. Muhasebe ve finansın önemini merak ediyorsanız her ikisinin olmadığı bir durumda işletmenin koşullarını hayal edebilirsiniz. Muhasebe ve finans olmasaydı ticari işlem kayıtları olmayacaktı, kârlılık belirlenemeyecekti, stok yönetimi yapılamayacaktı, yatırım değerlemesi yapılamayacaktı, sermaye bütçelemesi, risk analizi, bütçe ve analiz ve nakit yönetimi gibi konular hiç olmayacaktı.
 
Eğer bir şirketin stratejisi üzerinde üst düzey bir kontrol sağlamak istiyorsanız, finans sizin için bir kariyer olabilir. Bir şirketin kayıt ve defterlerine ayrıntılı bir şekilde göz atmak isterseniz muhtemelen muhasebeyle ilgileniyorsunuzdur. Muhasebe işlemleri için bir şirketin geçmişiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz, finansman ise gelecek elde edilecek varlıklar ve bu varlıkların hangi kaynaklarla elde edileceğinin detaylı planlamasıdır. Yani finans geleceğe yöneliktir diyebiliriz.
 
Muhasebe, daha önce olup bitenlerin mevzuata ve standartlara uygun olarak doğru bir şekilde raporlanmasıdır. Finans bir miktar parayı geleceğe yönelik olarak büyütmek veya kayıpları azaltmakla ilgilidir. Gelecekle ilgili düşünmeyi seviyorsanız, finans alanında daha mutlu olabilirsiniz.
 
Muhasebe okumak istiyorsanız, muhasebe uygulamaları ve muhasebe etiği, iş hukuku, vergi hukuku ve muhasebe teorisi gibi dersleri almalısınız, mezun olduktan sonra da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) sınavlarını geçmelisiniz. Finans eğitimi almak istiyorsanız, derslerinizde makro ekonomi ve uluslararası finansmanın yanı sıra finansal mühendislik ve kurumsal finansman gibi derslerde biraz zaman harcamanız gerekecek.
 
Her iki alan da nicel analizler için yüksek düzeyde sayısal beceri, eğitim gerektirir. Her iki alan için de sıkı çalışmanız gerekir. Her ikisi de iyi ama zorlu işler sağlama potansiyeline sahip, getirisi uzun vadede yüksek olan mesleklerdir.
 
Kariyerine muhasebe ve finans alanında yön verecekler için muhasebe ve finans arasındaki farkları konuştuk. Bu ve daha başka karşılaştırmalar için muhasebe ve finansı takip edebilirsiniz.
 
Finans ve muhasebede e-uygulamaların artması, bulut tabanlı yazılımların ve ihtiyaçların değişmesiyle veri biliminin ve iş zekasının gelecekte en önemli konular arasında olacağı aşikar. Neden mi? Bu iki terimin ileride çalışma, düşünme ve yaşama biçimimizde köklü değişiklikler yapacağı kesin. Bu yüzden analitik becerilerimizi bu yönde geliştirmemiz finans açısından hayati önem taşıyor.
 
İşletmenizdeki verileri iyi bir şekilde görselleştirmek için pek çok iş zekası çözümü var. Benim muhasebe ve finans verileri için tercihim Power BI. Yaptığım araştırmalar sonucunda Power BI’ın harika bir araç olduğunu gördüm. Verilerin gücünden yararlanmak ve işinizde iş zekasını kullanmak istiyorsanız Power BI’ı öneririm. Bir iş zekası aracı olarak Power BI’ın avantajlarını merak edenler bu yazıya bakabilir.
 
 
Unutmayın, her seviyedeki liderler ve işletme sahipleri için, finansal bilgi birikimi sağlam karar vermeyi sağlar ve iş başarısını arttırır. Başarınızı finans anlayışıyla destekleyerek, sektörünüzü daha iyi anlayabilir ve hem organizasyonunuzu hem de kariyerinizi ileriye taşıyabilirsiniz.
 
Muhasebe & Finans, yenilikçi işletmeler, işini büyütmek isteyen KOBİ’ler, girişimciler ve yeni mezunlar için günlük hayatta kolaylıkla uygulayabileceği muhasebe ve finansa yönelik pratik yöntemleri anlatan, finansçı olmayanlar için finansı, kısacası herkes için finansal okuryazarlığı öğreten bir kanaldır. Muhasebe & Finans’ı medium üzerinden takip edebilirsiniz.
  • Haber Kaynağı: medium.com

İlgili Makaleler

Abone Ol